Nutzerkonto

Olga Goriunova

Weitere Texte von Olga Goriunova bei DIAPHANES
  • Meme
  • Michail Bachtin
  • Digitale Ästhetik
  • Gilbert Simondon
  • Individuation
  • Social Media