Nutzerkonto

Olga Goriunova

Weitere Texte von Olga Goriunova bei DIAPHANES
  • Michail Bachtin
  • Gilbert Simondon
  • Social Media
  • Individuation
  • Meme
  • Digitale Ästhetik